ಭಯ – ನಿರ್ಭಯ!

ಸಖೀ,
ನನ್ನವರ ತಪ್ಪುಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ
ಆದರೂ ನಾನೇನೂ ಹೇಳದೇ ನಿಂದೆ;
ಯಾರೂ ಅಲ್ಲದವರ ತಪ್ಪುಗಳ ಕಂತೆ
ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ  ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆ;
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ
ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ನಿರ್ಭಯ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: