ಸಾವಿಲ್ಲದವರು!

ಸಖೀ,
ನನಗೆ,
ದುಃಖ ಇಲ್ಲ
ಅಳು ಇಲ್ಲ
ಇದು ಸತ್ಯ;
ಆದರೆ,
ಸಂತಸವಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ,
ನಾನು ಕೂಡ
ಹೋದವರಂತೆ
ಮಾನವನಲ್ಲಾ?

ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ,
ಅವರ ಕೃತಿಗಳು
ಇಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರ,
ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ,
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ,
ಎಂದಿಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ,
ನನ್ನಂಥವರು
ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: