ಕಾಡುತಿದೆ ನೆನಪು!

ಸಖೀ,
ಕಡಲ ತಟದಿ ಮರಳು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
ಮನಪಟಲದಿ ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗಿಹುದು ನಿನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪು
ಅಬ್ಬರದ ತೆರೆಗಳಾಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಹೋಗಿದೆ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
ಮನದೊಳಗಿನ ದೊಂಬರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಡುತಿದೆ ನೆನಪು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: