ದೇವರು – ಧರ್ಮ!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಯಾರೂ ದೂರುವಂತಿಲ್ಲ
ಯಾಕಂತೀಯಾ ದೇವರಿಗಿನ್ನೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೂ ದೂರುವಂತಿಲ್ಲ
ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮಾನವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: