ಅಂತರ!

ಸಖೀ,
ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ
ಆ ಅಂತರವನು ಕಳೆಯುವ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
ಮುದಗೊಳ್ಳದಿರು, ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆನ್ನ ನಡುವೆ
ನನ್ನ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ನಡುವೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: