ಕೃಷಿ – ಖುಷಿ!

ಸಖೀ,
ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವುದು ನನಗಿಷ್ಟ
ಹಾಗಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಬರವಣಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಬಲು ಕಷ್ಟ
ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರುಷ ಸಾಗುತ್ತಲಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ಇದು ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ!

Advertisements

ಕೃಷಿ – ಖುಷಿ! ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. anantharamesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಇಂಥ ಪ್ರಿಯ ಬರಹಗಳಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಋಷಿ ಆಗಿರೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: