ಓದುಗನೇ ಸಾಧಕ!

ಸಖೀ,
ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದವರದ್ದಲ್ಲತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ
ಅದನೋದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವವರದ್ದೇ ಮಹತ್ಸಾಧನೆ
ಬರೆದುಕೊಂಡವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ
ಓದಿದ ಸಾಧನೆಯ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವವರದೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ;

ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜರೆಯದಿರು ನೀನು
ಬರಹಗಾರ ತಾನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೇ ಕೇಳಬೇಕು ಓದುಗರನ್ನು
ಓದುಗರು ಪುಸ್ತಕವ ಹರಡಿಸಿದರೆ ಮನಗಳಿಂದ ಮನಗಳಿಗೆ
ಆಗಲಷ್ಟೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಖಂಡಿತಕೂ ಬರಹಗಾರರ ಮನಗಳಿಗೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: