ಅಪಥ್ಯ!

ಸಖೀ,
ಹಾಸ್ಯವೂ ಪಥ್ಯ,  ವ್ಯಂಗ್ಯವೂ  ಪಥ್ಯ
ನಿಜವಾಗೆನಗೆ ವಿಡಂಬನೆಯೂ ಪಥ್ಯ
ನಿನ್ನ ಈ ಕೊಂಕು ಮಾತುಗಳ ದಾಳಿ,
ನಿನ್ನ ಮೇಲಾಣೆ, ನನಗೆಂದೂ ಅಪಥ್ಯ;

ನೀ ನನ್ನವಳೆಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ
ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಮೋಹದಿಂದ
ಇದಿರು ಮಾತನಾಡದೇ ಸಹಿಸುತಿರುವೆ
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಾಳಿಯನು ನಾ ಮೌನದಿಂದ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: