ಗುರುಗಳೇ ನನಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ!

ಸಖೀ,
ಬಾಳ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿರುವವರೇ ಎಲ್ಲರೂ
ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರಂಥೆ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೂ
ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂಥೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕಂದಿರೂ
ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲಿ ನಾನು, ಹೊರತಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರೂ
ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರಂತೆಯೇ, ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದವರೂ
ಮನದೊಳಗಿರುವವರಂಥೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದವರೂ
ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವರಾದರೆ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು
ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ
ಸ್ಮರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮರಣೆಯ ಒಳಗೆ ಇಹರಿವರೆಲ್ಲರೂ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: