ತಾಳ ತಪ್ಪಿದೆ!

ಸಖೀ,
ಬರೆದುದೆಲ್ಲಾ ಕವಿತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ
ಹಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹಾಡಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ
ಎಲ್ಲೋ ಅರ್ಥ ಕೆಟ್ಟುಹೋಯಿತು
ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ತಾಳ ತಪ್ಪಿಹೋಯ್ತು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: