ಆತ್ಮ – ಪರಮಾತ್ಮ!

ಸಖೀ,
ತನ್ನ ಅಳಿವಿನ ತಿಳಿವಿಲ್ಲದೇ
ದೀಪವನು ಸದಾಕಾಲ
ಮುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಪತಂಗ;

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ
ಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಳಿವು
ಎಂಬರಿವು ನನಗಿದೆಯಾದರೂ
ಸದಾ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬಯಸುತಿಹೆ
ಹೇಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಗ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: