ಬಾಳನೌಕೆ!

ಸಖೀ,
ಕೆಳಗಿನ ಆಳವನ್ನೂ, ಮೇಲಿನೆತ್ತರವನ್ನೂಅರಿತಿಲ್ಲ,
ಆದರೂ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ,
ರಭಸದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸತತವೂ ಮೈಯೊಡ್ಡುತ್ತಾ,
ತೇಲುತ್ತಾ ಸಾಗುತಿರುವೆ ನಾನೀ ಬಾಳಶರಧಿಯಲ್ಲಿ;
ಎಲ್ಲೋ ಆರಂಭ ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ಕೊನೆ ಅರಿತವರಾರಿಲ್ಲಿ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: