ಭಾವನೆಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ!

ಸಖೀ,
ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಬಂಧಿಗಳು
“ನಮ್ಮವರು” ಅನ್ನುವವರೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು
ಆ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದಷ್ಟೂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕಳ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ
ಭಾವನೆಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರಲು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಲೂ ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: