ಮೋಹ ಸಲ್ಲ!

 

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗವೇ ಆದರೂ, 
ನಮಗೇ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ, 
ಕೊಳೆತು ಅಸಹನೀಯವೆನಿಸಿದಾಗ, 
ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು;

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರ
ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ
ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಜೀವನಸತ್ಯ
ನಮ್ಮದ್ದಲ್ಲದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮೋಹವೇಕೆ ಬೇಕು?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: