ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ!

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮ ಮನದೊಳಗಿನ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಸಂದೇಹ
ಇತರರಿಗಿಂತ ನಮಗೇ ಮಾಡುತ್ತವೆ ದ್ರೋಹ
ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಅಳುಕು ಮುಜುಗರ ಒಳಗೆ
ನಿಂತಲ್ಲೇ ಇಳಿದಂತೆ ಭಾಸ ಬಾವಿಯ ಒಳಗೆ;

ಮೂಡಿದನುಮಾನವನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವನದ ದಿನಗಳಿನ್ನು ಬರೀ ನಾಲ್ಕು
ಒಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಮುಂದಡಿಯಿಡೋಣ
ಪೈಪೋಟಿಯನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗಳ ಜೋಡಿಸೋಣ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: