ಹತಾಶೆ!

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮೊಳಗಿನ 
ಹತಾಶೆಯೂ 
ಪರದೂಷಣೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ;

ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸದಾ
ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ;

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: