ಮೌನ ಕೊಲೆ!

 

ಸಖೀ,
ಸದಾ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ 
ಮಾತನಾಡುತಿರಬೇಡ, 
ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದವಳು;

ಒಮ್ಮೆಗೇ ಮೌನವಾಗಿ 
ಹೀಗೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವೆ 
ಇನ್ನು ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: