ಸನ್ನೆ ಬರೀ ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೇ!

(ಹಿಂದೀ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯೊಂದರ ಭಾವಾನುವಾದ)

ಸನ್ನೆ ಬರೀ ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಮನವ ಕದಿಯೋ ಈ ಜಾಣ್ಮೆಯನು ಹೇಳು ನೀನು ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತೆ
ನೋಟದಲ್ಲೇ ಜಾದೂ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ನೀನದೆಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾ ಕಲಿತೆ!

ನನ್ನ ಮನ ಮೋಡಿಗೊಂಡಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನಿದೆ ತಪ್ಪು
ನಿನ್ನೀ ಹಾವಭಾವಗಳೇ ಕಾಡಿವೆ ನನ್ನೀ ಮನವನ್ನು ನೀನಿದನು ಒಪ್ಪು
ಹೀರ್-ರಾಂಝಾ ಲೈಲಾ-ಮಜನೂ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮೀ ಕತೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದರದು ತಪ್ಪು!

ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯಗಳೆಂದೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಮಿಡಿತಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸಗೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ!

(ಇಶಾರೋಂ ಇಶಾರೋಂ ಮೆ ದಿಲ್ ಲೇನೇವಾಲೇ ..)

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: