ಚಂದ್ರನಾಟ!

ಸಖೀ,
“ಕಳ್ಳ ನೀನು
ಸುಳ್ಳ ನೀನು
ಮಳ್ಳ ನೀನು”
ಎಂದು ನಾನು
ಅಣಕಿಸುತಿರೆ
ಆ ರವಿಯನ್ನು
ಚಂದಿರ ಬಂದ
ನಗುನಗುತ್ತಾ
ನುಡಿದ ಕೇಳು
“ನನ್ನಷ್ಟಲ್ಲ ಬಿಡು
ಅವನ ಬೆಳಕನ್ನೇ
ಕದ್ದಿರುವೆ ನಾನು,
ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬುವಿ
ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳು
ನನ್ನದು ಎಂದು,
ನೈದಿಲೆಗೂ ಭ್ರಮೆ
ನಾನು ಆಕೆಯ
ಇನಿಯನೆಂದು!”
**************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: