ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ದೂರುವಂತಿಲ್ಲ!

 

ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಮೊದಲೇ “ಸಾರ್ ಒಂದೂವರೆ” ಅಂದುಬಿಟ್ಟ. “ಬೇಡ ಹೋಗು” ಅಂದೆ, ಬಿಟ್ಟೆ.  ಹಾಗೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. 

ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ. “ಎಲ್ಲಿಗೆ” ಎಂದಾತ ಕೇಳಿದುದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಾಗ, ನಾನು ಅತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ, ಹೋಗುವ ಆಟೋ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ, ಅನುಮಾನ ಮನವನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆತನಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿತ್ತು.

ಗೆಳೆಯನನು ಕರೆದು, ನನ್ನನ್ನು ಆತನ ಆಟೋದಲಿ ಕೂರಿಸಿದ. ಹೇಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಡ ಅಂದ.

ಗೆಳೆಯನ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಇಳಿಸುವಾಗ ಮೀಟರ್ ತೋರಿಸಿದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆತ.

ನಾನು, ಮೆಚ್ಚಿ, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಗುತ್ತಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನಾತ.

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದುದೇ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದ ಗಳಿಕೆ ದಕ್ಕುತ್ತದೆಯೇ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದನಾತ.

ಕೆಲವರ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವನ್ನು, ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ದೂರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯ, ಸದ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: