ವಿಪರ್ಯಾಸ!

ಸಖೀ,
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿಂತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ 
ಸೆರೆಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡವರದ್ದೂ 
ಮರುದಿನದಿಂದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ;

ಯಾಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ
ಅವರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಉತ್ತರ
“ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚುವವರು
ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ!”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: