ಬಂಧಿಗಳು!

ಸಖೀ,
ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಇಲ್ಲ 
ಅನ್ನುವ ಕೊರಗು ಸದಾ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 
ನಿಜವಾಗಿ ನನಲ್ಲೂ ಇದೆ;

ಮನುಜ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು
ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ಬಂಧಿ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು
ನಮ್ಮೀರ್ವರಿಗೂ ಇದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: