ನೆಪವಿದೆ!

 

ಸಖೀ,
ಆ ಚಂದಿರನನ್ನು ನೋಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ 
ನೀನು ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯನೇರಿ ಬಾ
ಶೆಕೆಯೆಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಬರುವೆ 
ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ಮನದ ತುಂಬ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: