ಜೀವಂತ!

 

ಸಖೀ,
“ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ?”
ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ
ಯಾಕೆ ಅಂತ;

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಸೆಲೆ ಇರುವ
ತನಕ ಇರ್ತೇನೆ
ನಾನೂ ಜೀವಂತ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: