ಇದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ 
ನೀನಿರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು 
ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ
ನೀನಿರದ ಹೊತ್ತು
ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: