ಹಾರೈಕೆಯಿದೆ!

 

ಸಖೀ,
ಏಕಮುಖವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ.
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ 
ನಿನ್ನೊಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಾರೈಕೆಯಿದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: