ಅರ್ಥ ತುಂಬು!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ನೋಟ ಸಾಕು
ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ಸಾಕು
ನನ್ನ ಇರವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ
ಅಪಾರವಾದ ಅರ್ಥ ತುಂಬಲು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ!

Advertisements

ಅರ್ಥ ತುಂಬು! ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅರಿತಿರುವ ಆಕೆಯ ನಿಜ ಸರ್ವಸ್ವ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: