ಕಿಚ್ಚು!

 

ಸಖೀ,
ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ,
ಯಾರ ಯಾರ,
ಬರಹಗಳನ್ನು
ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಅನ್ನುವುದರ ಲೆಕ್ಕ ನನಗೇ ಇಲ್ಲ; 

ಆದರೂ,
ನೀನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ
ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚನ್ನು
ಜಾಹೀರು ಪಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: