ಆಷಾಢಬೂತಿಗಳು!

 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು, ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದಾಕಾಲ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇತರರಿಗೆ ಹಿಡಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.

ಇತರರು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.

ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಡದೇ ಇರಬಹುದು.

ಇತರರು ಆಡಲು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಂತಾನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇತರರು ನನ್ನಂಥವರಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.

ನಾನು ಇತರರಂತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.

ಆದರೆ ಸದಾ  “ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಅನ್ನಬಾರದು” ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾ, “ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರೋಣ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿರೋಣ” ಅನ್ನುತ್ತಾ, ತಮಗನಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ, ತಮಗೆ  ಹೇಳಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಬಿಡದೇ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇತರರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾ, ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಾ,  ಇರುವುದಿದೆಯಲ್ಲಾ, ಅದಕ್ಕೇ ಏನನ್ನಬೇಕು?

ಆಷಾಢಭೂತಿತನವೆನ್ನಬಹುದೇ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: