ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ನೀನು ನಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಅನ್ನುವ ಖಾತ್ರಿ ನನಗಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನಾನು ನಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ;

ಆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಖಾತ್ರಿ ನನಗಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆತನಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: