ತೊಡಕುಗಳು!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಭೇಟಿಯಾಗುವ
ಬಯಕೆ ನನ್ನೀ
ಮನದಲ್ಲಿ ದಿನ
ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವಂತ;

ಆದರೂ ಸದಾ
ಎದುರಾಗುವ ಈ
ತೊಡಕುಗಳನ್ನು
ನಾನು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ
ಏನಂತ ಹೇಗಂತ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: