ಜಾಗ್ರತೆ!

ಸಖೀ,
ನಗ್ನಸತ್ಯವನ್ನು
ಈ ಸಮಾಜದ
ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುವ
ನಮ್ಮ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವೂ
ನಗ್ನರಾಗಿ ಬಿಡುವುದು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: