ದೂರವೇನಿಲ್ಲ!

 

ಸಖೀ,
ನನ್ನನ್ನು,
ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ
ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ
ದಾರಿಯೇನೂ
ಬಲು ಉದ್ದವಾಗಿಲ್ಲ;

ಆದರೆ,
ಈ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ
ನನ್ನ ಪಯಣಕ್ಕೆ
ತೊಡಕಾಗಿ ಕಾಡುವ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ
ಸಿಗಲಾರದಷ್ಟಿವೆಯಲ್ಲಾ!

Advertisements

ದೂರವೇನಿಲ್ಲ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ತೊಡಕುಗಳ ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲ ಧೀರ ನನ್ನ ನಲ್ಲ ಎಂದರು ಸಖೀ…

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: