ಮನಕೆ ಗಂಧ!

 

ಸಖೀ,
ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ತನುವಿದಷ್ಟೇ ಘಮಿಸೀತು
ಮನದ ದುರ್ಗಂಧವನು ಅದೆಂತು ತೊಲಗಿಸೀತು
ನಿನ್ನಯ ನೆನಪುಗಳು ಇರಬೇಕು ಈ ಮನದೊಳಗೆ
ಆಗಲಷ್ಟೇ ಮನವಿದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಘಮಿಸೀತು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: