ಸಭಾಂಗಣದ ಪಕ್ಕ!

 

ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೊರಗಿನ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ, ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮಂದಿಗೆ ಆಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯ್ತು.

ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಸಭಿಕರೊಬ್ಬರು, ಕೊನೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿ ಬಂದುದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ.

ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಳು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ನೀಡದಂತಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: