ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮತಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೋ?

ಮುಂಜಾನೆ (ಆರೂವರೆಯಿಂದ ಏಳು ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ) “ಹೆಡ್‍ಲೈನ್ಸ್ ಟುಡೇ”ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್‍ನ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು:

“ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಯದಾಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತಃ…”

ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ “ಗ್ಲಾನಿ” ಆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಧರ್ಮದ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತೇನೆ.

ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗಳು ಆಗ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮಗಳು ದ್ವಾಪರಾದ ನಂತರದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಅವು ಈಗ ಅಧೋಗತಿಗೆ (ಗ್ಲಾನಿ) ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋದಾಗ ಭಗವಂತ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ”.

ಧರ್ಮ – ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದ ಆ “ಧರ್ಮ” ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾತೆಗೆ ಏನನ್ನಬೇಕು?

ನಗಬೇಕೋ? ಅಳಬೇಕೋ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: