ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವರು!

 
ಕೆಲವರು ಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ
ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ನೆನಪಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ
ಆದರೆ ಹೃದಯವನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವರು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ
ಮರೆವೆವೆಂದರೂ ಮರೆಯಾಗದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: