ನಾನೇನ ಹೇಳಲಿ ಹೆಣ್ಣೇ?

 

ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಆ 
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಿಂಚು;
ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಗಾಗುವ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆ;
ಮಾತು ಹೊರಡದೇ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯಿ
ಬಿಟ್ಟಂತೇ ನೋಡುತಿರುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ;
ಕಿವಿಗೆ ಗಾಳಿಹೊಕ್ಕ ಕರುವಿನಂತೆ
ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲಲಾಗದೇ ಮಿಡುಕುವ 
ಈ ಪರಿಗೆ ನಾನೇನ ಹೇಳಲಿ ಹೆಣ್ಣೇ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: