ಅರಿವೇ ಕನ್ನಡಿ!

 

ಕನ್ನಡಿಯನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದೆ ತಡಬಡಿಸಿದೆ ನಾ ಗಾಬರಿಯಿಂದ
ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ;

ನನ್ನನ್ನು ನಾನರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವರಿವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಂದ
ಅವರಿವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾನಿಹೆನೆಂದು ಇದ್ದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ:

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅರಿವು ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಆನಂದ
ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯುತಲಿರಬೇಕು ನಮ್ಮದಾದ ಅರಿವಿನಿಂದ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: