ರಾತ್ರಿಯಾದಾಗ!

ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ
ನಿದ್ದೆಯ ವಾಹನದಲ್ಲಿ;

ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು
ನಿಶೆ ಕರೆಯುತಿಹಳಲ್ಲಿ;

ಕರೆಯದೆಲೇ
ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಬಹುಶಃ ನಿದಿರೆಯನು ಮಾತ್ರ;

ಬೇಡವೆಂದಷ್ಟೂ

ಸೆಳೆಯುವುದು
ಬಹುಶಃ ಮದಿರೆಯದು ಮಾತ್ರ!

 

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: