ಜೋಪಾನ!

ಅತಿ ಆಪ್ತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಆ ಆಪ್ತವಾದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಾದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: