ಕೃಷ್ಣೆ-ಕೃಷ್ಣ!

 

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಗುವವರೆಗೆ ಕಾದದ್ದು ಯಾಕೆ
ನನ್ನ ಸ್ವರ ಹೊರಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಂದಳು ಕೃಷ್ಣೆ;
ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರಲು ಸ್ವರವನ್ನು
ಉಳಿಸಿದ್ದೂ ನಾನೆಂಬರಿವೇಕಿಲ್ಲ ನಿನಗೆಂದ ಕೃಷ್ಣ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: