ನಗಬೇಡ… ಗೊತ್ತು!

ನಿನ್ನ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ
ನಾನೂ ನಗಬಹುದಿತ್ತು;

ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿನ
ನೋವಿನರಿವು ನನಗಿತ್ತು

ನೋವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ
ನಗುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು

ನೀನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಅರಿವುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: