ನಿದಿರಾದೇವಿ!

 

ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ
ಬೈದು ಜರೆಯುವುದಿಲ್ಲ
ಸದ್ದಾಗದಂತೆ ಬಂದು
ಆವರಿಸಿಬಿಡುವಳಲ್ಲಾ;

ಅವಳ ಈ ಆರೈಕೆಯಲೂ
ಅಮ್ಮನ ಮಮತೆಯಿದೆ 
ಅಪ್ಪನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿದೆ
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕರೆಯಿದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: