ಅರ್ಥ ಇರದಲ್ಲಿ!

 

ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನಡುವಣ ಈ ಬಂಧವನು ಬೆಸೆದವರು ಯಾರೋ
ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಿಡುವವರು ಯಾರೋ 

ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯೋ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯೋ
ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅದಕಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರು ಯಾರೋ

ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಸಾಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಲು
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಸಾಕೆನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸರಾಗ ಹೊಮ್ಮಿಸಲು

ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳಿರುತ್ತವೆ ಕಣೇ
ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿದೆ ಏನರ್ಥ ಹೆಣ್ಣೇ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: