ಖಾತ್ರಿ!

 

“ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಾಗಿ 
ಎಂದೂ ಕಾದಿಲ್ಲ ನಾನು 
ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಕಾದಷ್ಟು”

“ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀ
ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ, 
ಇದೂ ಖಾತ್ರಿ ಕಣೇ 
ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಷ್ಟು”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: