ಈಗಿನ ಹೊಸ ಚಾಳಿ!

 

ಸೃಜನಶೀಲರಿಗೆ ನಾಲ್ಕುದಿನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು
ಸೃಜನಶೀಲರನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ, ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು;

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಬೆಳೆಬೆಳೆಯುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಜುಜುಬಿ
ರೈತ – ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿರುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಮ್ಮ ಜೇಬು ತುಂಬಿ;

ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದು ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಸಾಸ್ಪದವೋ ಅಲ್ಲಿ
ಅಷ್ಟೇ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವವರೀ ಸಂಯೋಜಕರೆಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: