ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ?

 

ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ
ಡಬ್ಬಿಂಗು
ತಿಂದೂ
ಮಂಗನಾಗದೇ
ಉಳಿಯುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಇಲ್ಲವೇ?

ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ
ಇಂಗು ತಿಂದ
ಮಂಗಗಳ
ಆಟಗಳನ್ನೇ
ನೋಡುತ್ತಾ
ಇರಬೇಕೇ?

ಕನ್ನಡಿಗರು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು
ಎಂದು ಅನ್ಯರು
ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕೇ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: