ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇಕು!

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು “ಡಬ್” ಮಾಡಿದ ಪರಭಾಷಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಘೋಷಣೆಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ.

ನನಗಂತೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೂರುದಿನ, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾರ, ಒಂದು ವರುಷ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಾರದು, ಅಲ್ಲವೇ?

ಆದರೆ, “ಡಬ್ಬಿಂಗ್” ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವುದು ಬೇಡ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: