ಅಹಂ!

 

ಸಖೀ,
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 
ದಿನವೆಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವ 
ನಮಗೆ, 
ನೇರನುಡಿಗಾಗಿ
ಪುರುಸೊತ್ತೇ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ;

ನೇರವಾಗಿ
ಮುಖಾಮುಖಿ
ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷ
ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಪರಸ್ಪರರಿಗಾಗಿ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ
ಭಾವವಲ್ಲಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: